Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> KHÁN BỊNH SANH TỬ CA - 看 病 生 死 歌

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
KHÁN BỊNH SANH TỬ CA - 看 病 生 死 歌 - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on November , 07 2016

KT gởi một bài đă đăng trước đây trên mục Kiến thức YHCT có bổ sung phần chữ Hán,liên quan tới dấu hiệu " Tử chứng " trên lâm sàng của Đông y được lưu truyền lâu nay, nhưng ít người biết.
Ngơ hầu cung cấp thêm tư liệu cho các bạn trẻ mới học tập cũng như Quư đồng nghiệp cùng tham khảo và trao đổi kinh nghiệm.

KHÁN BỊNH SANH TỬ CA - 看 病 生 死 歌

氣 粗 息 喘 面 塗 脂.
KHÍ THÔ TỨC SUYỄN DIỆN ĐỒ CHI.
(Thở như lên suyễn, mặt bóng như thoa mỡ)

鼻 起 烟 煤 是 死 期.
TỶ KHỞI YÊN MÔI THỊ TỬ KỲ.
(Hai lổ mũi đen như đóng khói đèn là đến kỳ hạn chết)

耳 黑 乾 枯 休 用 藥.
NHĨ HẮC CÀN KHÔ HƯU DỤNG DƯỢC.
(Hai tai đen xạm, khô khan, ngưng dùng thuốc)

人中 平 满 斷 難 醫.
NHÂN TRUNG B̀NH MĂN ĐOÁN NAN Y.
(Rănh Nhân trung đầy lên, là chứng nan y)

口 張 氣 出 無 囘 閉.
KHẨU TRƯƠNG KHÍ XUẤT VÔ HỒI BẾ.
(Miệng mở, thở hơi ra không ngậm lại)

汗 出 如 珠 魂 脫 離.
HẠN XUẤT NHƯ CHÂU HỒN THOÁT LY.
(Ra mồ hôi kết dính lại như hạt châu, hồn rời khỏi xác)

黑 厭 天 庭 壽 數 盡.
HẮC YỂM THIÊN Đ̀NH THỌ SỐ TẬN.
(Vầng trán ám đen, tuổi thọ đă hết)

青 遮 口 角 命 幾 希.
THANH GIÀ KHẨU GIÁC MẠNG CƠ HY.
(Khóe miệng xanh đen,sinh mạng c̣n hy vọng ǵ)

遺 尿 不 禁 兼 搦 搐.
DI NIỆU BẤT CẤM KIÊM NẠCH SÚC.
(Tiểu són không ngừng, kèm theo teo rút bộ sinh dục)

撫 床 譫 語 與 頻 衣.
MÔ SÀNG CHIÊM NGỮ DỬ TẦN Y.
(Ṃ mẫm giường chiếu, nói nhăm, mằn lai( bâu) áo)

舌 焦 唇 反 眼 神 露.
THIỆT TIÊU THẦN PHẢN NHĂN THẦN LỘ.
(Lưỡi teo thụt, môi nhếch lên, mắt trợn trừng)

昏 眛 乾 枯 满 面 皮.
HÔN MUỘI CÀN KHÔ MĂN DIỆN B̀.
(Da mặt khô khan, màu sắc u ám)

黑 厭 眼 眶 唇 色 白.
HẮC YỂM NHĂN KHUÔN THẦN SẮC BẠCH.
(Quanh quầng mắt ám đen, hai môi trắng bệch)

無 言 短 氣 頭 傾 低.
VÔ NGÔN ĐOẢN KHÍ ĐẦU KHUYNH ĐÊ.
(Không nói nên lời, thở hụt hơi, đầu nghiêng sang một bên)

瘡 形 肉 釘 猪 肝 死.
SANG H̀NH NHỤC ĐÍNH TRƯ CAN TỬ.
(Nổi vết sang thương bầm đen như gan heo chết đính trên da thịt)

麻 木 痛 癢 總 不 知.
MA MỘC THỐNG DƯỢNG TỔNG BẤT TRI.
(Tê dại,đau đớn, ngứa ngáy không nhận biết xung quanh)

就 有 神 仙 難 醫 治.
TỰU HỮU THẦN TIÊN NAN Y TRỊ.
(Chỉ có bậc Thần Tiên mới trị được chứng nan y)

明 醫 須 究 此 偏 提.
MINH Y TU CỨU THỬ THIÊN ĐỀ.
(Bậc Minh y nên nghiên cứu đề mục này kỹ lưỡng)

KT

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org