Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> GSTS Trần Văn Kỳ - Kê đơn Bát Trân - Bn sắc uống đi tiện chảy re. V́ sao?

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
GSTS Trần Văn Kỳ - Kê đơn Bát Trân - Bn sắc uống đi tiện chảy re. V́ sao? - posted by LUONGYVIET (Hội Viên)
on June , 03 2016
GS Trần Văn Kư, là Thầy chúng tôi.
Bn được Thầy xem mạch, kê đơn là nhạc mẫu chúng tôi.
Pḥng khám và nơi bổ thuốc: Viện Y Dược Học Tp HCM - 273 Nguyễn Văn Trỗi, Q. PN
Thời điểm: 1998
---------------------
Chuyện như sau (xin được ngắn gọn).
Mặc dầu đang hành nghề thầy thuốc; nhưng khi nhạc mẫu khó ở. Tôi vốn cẩn trọng; nên cho xe đưa Bà đến Viện khám mạch. Và đi t́m sư phụ.
Thầy Trần Văn Kỳ, sau khi xem mạch Mẹ tôi; cẩn trọng kê đơn Bài Bát Trân. Chúng tôi tạ ơn Thầy.

Mua thuốc: Ở ngay tại pḥng thuốc của Viện (nơi nầy hiện đă giải tỏa) Số thang thuốc: 05 thang.

Người nhà sắc thuốc cho Bà uống. Ngay nước đầu tiên, Mẹ chúng tôi đă đau quặn bụng... sau đó là đại tiện loăng, nhiều lần...

VẤN ĐỀ LUẬN BÀN:

- Đơn thuốc của sư phụ là cổ phương - Bát trân thang

Đẳng sâm 16

Bạch truật 12

Bạch linh 12

Cam thảo 6

Qui đầu 12

Thục địa 20

Bạch thược 12

Xuyên khung 8
------------------------
Mà Thục là chủ dược (Quân dược của Bài) 20 gam.

KHẮC PHỤC cho nước sắc thứ nh́:

Mài 2gam Quế Thanh, ḥa chung với chén thuốc khi đă nguội. Cho Bn uống... Không thấy tháo dạ nữa.
------------------------

RÚT RA BÀI HỌC:

Thục địa của Viện. Nhân viên bào chế ... chưa tới (1998)! Chưa chín nẫu.
Sau đó, theo như chúng tôi được hay - Những n/v trong khâu bào chế đă bị hạ tầng công tác. Xuống làm lao công vệ sinh một thời gian.

-------------------------

Cẩn ghi chuyện xưa.
Tạ Ơn Công Đức Thầy Trần Văn Kỳ.
Y Sinh TĐH đốn thủ.
Tháng 6.2016.


 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org