Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> chuc cac thầy nam moi vui vẻ (em hỏi hơi lạc đề xu .. thay phutudu va thay dauden)

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
chuc cac thầy nam moi vui vẻ (em hỏi hơi lạc đề xu .. thay phutudu va thay dauden) - posted by nguyenhoangde7889 (Hội Viên)
on February , 09 2016
Em hiện tai đang dieu tri theo phat do cua thay saiho. Sau khi het thuoc thay cho. khoang mung 9 nay em di tầm sot lại o benh viện . Sau đ mng 10 em tinh tranh ln sg để nhờ cc thầy bốc mạch khng biết thay phutudu hoac
thay dauden sap xep song het cong viec chưa?? Giờ no cac thay vắng khch nhất ạ hj

 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2016-02-11 13:22:20.0
Ti đ nhắn tin cho em địa chỉ của thầy Phutudu v thầy Dauden.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org