Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Sài Cánh Bán Hạ Thang

Tác Giả: Lư Diên

Chủ Trị:
Trị ho, đờm đặc, ngực đầy, đau do nhiệt

Sài hồ 6g
Cát cánh 4g
Bán hạ 4g
Chỉ xác 4g
Hạnh nhân (đập vụn) 3g
Hoàng cầm 4g
Qua lâu nhân 4g
Thanh b́ 3g
Cam thảo 2g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org