Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bổ Khí Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Bổ phế khí, trị phế khí không thông gây nên da lông tê, da mất cảm giác

Đinh hương 4g
Ma hoàng 4g
Sài hồ 1g
Tế tân 1g
Thăng ma 1g
Đương quy 8g
Hoàng kỳ 4g
Chích cam thảo 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org