Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thất Ly Tn

Tc Giả: Lương Phương Tập Dịch

Chủ Trị:
Hoạt huyết, tn ứ, chỉ thống, chỉ huyết. Trị tổn thương do t ng, bầm mu, đau khớp thể thực chứng

Xạ hương 2g
Một dược 10g
Chu sa 8g
Huyết kiệt 60g
Băng phiến 2g
Hồng hoa 10g
Nhị tr 12g
Nhũ hương 10g

King Kỵ:
Ngm rượu uống mỗi ngy một chung nhỏ (20ml), bi ngoi chỗ đau nhức. Nếu muốn dng ngay th tn bột, ha 2g với rượu uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org