Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Phế Ung Nghiệm Phương

Tác Giả: Thẩm Trọng Khuê

Chủ Trị:
Trị phế ung

Bạch cập 12g
Cam thảo 12g
Đ́nh lịch tử 16g
Cát cánh 12g
Hoàng kỳ 16g
Kim ngân hoa 12g
Sinh khương 3 lát
Ư dĩ nhân 24g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org