Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Giáng Chỉ Thang

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Can thận âm hư, khí trệ, huyết ứ, đàm thấp, cao mỡ máu

Đan sâm 15g
Hà thủ ô 15g
Hoàng tinh 15g
Trạch tả 15g
Sơn tra 15g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org