Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ngũ Nhân Hoàn (五仁丸 )

Tên Pinyin: Wǔ rén wán
Tên Tiếng Hoa: 五仁丸

Tác Giả: Ngô Khiêm

Chủ Trị:
Trị khí huyết hư, táo bón

Đào nhân 6g
Bá tử nhân 6g
Hạnh nhân 6g
Hỏa ma nhân 6g
Úc lư nhân 4g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn uống với nước ấm

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org