Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bạch Hổ Thang (白虎湯)

Tên Pinyin: Bi hǔ tāng
Tên Tiếng Hoa: 白虎湯

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị sốt cao, đổ mồ hi, mặt đỏ, kht nước, nhức đầu, nhức răng, chảy mu nướu răng, chảy mu cam do nhiệt ở phần kh

Ngạnh mễ (gạo hột trn) 10g
Tri mẫu 9g
Thạch cao phi 30g
Chch cam thảo 3g

Ghi Ch:
Săc uống. Thời gian sắc khoảng 1 giờ. Cẩn thận khi sắc v c gạo trong thang thuốc nn khi sắc rất dễ bị si trn ra.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org