Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bổ Âm Liễm Dương An Thần Phương

Tác Giả: Lê Hữu Trác

Chủ Trị:
Trị âm hư hỏa vượng, phiền khát, bứt rứt, nóng nẩy trong người, tâm phiền, khó ngủ

Đan sâm 6g
Mạch môn 8g
Liên nhục 6g
Ngũ vị tử 4g
Phục thần 8g
Thục địa 40g
Viễn chí 6g
Bạch thược 20g
Đại táo 3 quả
Cao ban long 12g

Ghi Chú:
Sắc uống. Cao ban long để riêng, các vị c̣n lại rửa sạch, sắc 3 chén lấy 1 chén, chắt thuốc ra cho Cao ban long vào đun lửa nhỏ cho tan hết, uống nóng sau khi ăn.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org