Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhất Qun Tiễn

Tc Giả: Ngụy Chi T

Chủ Trị:
Tư dưỡng can thận, sơ can, l kh. Trị can m suy yếu, dịch vị thiếu gy ra chứng miệng kh, lưỡi xạm, ngực sườn đầy tức, ngực đau

Cu kỷ tử 10g
Đương quy 12g
Mạch mn 12g
Sa sm 12g
Sinh địa 40g
Xuyn luyện tử 6g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org