Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

An Thai Ẩm II

Tác Giả: Hải Thượng Lăn Ông

Chủ Trị:
Trị thai động không yên, bụng đau, lưng đau, ăn ít

Nhân sâm 4g
Chích cam thảo 2g
Bạch truật 4g
Đương quy 4g
Sinh địa 4g
Xuyên khung 4g
Bạch thược 4g
Hoàng cầm 4g
Sa nhân 2g
Sinh khương 3 lát
Trần b́ 4g
Tô tử 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org