Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tư Nhũ Thang

Tác Giả: Trương Tích Thuần

Chủ Trị:
Chủ trị phụ nữ sinh xong, khí huyết đều như, kinh lạc bị ứ, ít sữa

Đương quy 20g
Hoàng kỳ 40g
Huyền sâm 16g
Tri mẫu 16g
Vương bất lưu hành 16g
Xuyên sơn giáp 8g

Ghi Chú:
Sắc uống hoặc hầm với gị heo

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org