Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Lương Huyết Tứ Vật Thang

Tác Giả: Tôn Vi Phủ

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, điều kinh, chủ trị phụ nữ phần huyết có nhiệt, kinh nguyệt đến sớm, sắc kinh màu sậm đen

Sinh địa 8g
Xuyên khung 4g
Đương quy 4g
Bạch thược 12g
Đăng tâm thảo 3g
Hoàng liên 4g
Sơn chi 4g
Ḥe hoa 4g
Hương phụ 4g

Ghi Chú:
Sắc uống lúc bụng đói

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org