Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ba Kích Thiên Thang II

Tác Giả: Trương Thạch Ngoan

Chủ Trị:
Thống tư, phong thấp lạnh, chân và gối đau, đi đứng khó khăn.

Ba kích thiên 6g
Chích thảo 2g
Đương quy 2g
Ngũ gia b́ (tẩm rượu) 2g
Ngưu tất 2g
Nhục quế 2g
Pḥng kỷ 2g
Pḥng phong 2g
Phụ tử (nướng) 4g
Phục linh 2g
Sinh khương 3 lát
Thạch hộc 2g
Tỳ giải (sao muối) 2g

Ghi Chú:
Sắc uống 1 giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org