Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bát Vị Giáng Áp Thang

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Thanh can, tức phong. Trị huyết áp cao do Can kinh nhiệt thịnh, làm mát gan, đàm trọc ngăn trở ở trung tiêu, kèm chứng loét bao tử.

Đại Giả thạch 30g
Ngưu tất 15g
Đơn b́ 15g
Câu đằng 15g
Hạ khô thảo 30g
Mă đâu linh 30g
Đan sâm 30g
Bạch tật lê 15g

Ghi Chú:
Sắc uống ngày 1 thang.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org