Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hóa Ứ Chỉ Thống Thang

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Hoạt huyết, khử ứ, thông kinh, chỉ thống, trị ứ huyết nội trở, kinh lạc không thông, xuất huyết màng năo

Đào nhân 9g
Điền thất 6g
Đan sâm 9g
Đương quy 10g
Hồng hoa 9g
Xích thược 9g
Xuyên khung 9g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org