Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Khương Hoạt Thắng Thấp Thang

Tc Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Trước t (phong thấp t), khử thấp, khu phong. Trị phong thấp ở phần biểu, chỗ đau sưng ph, gy cứng, đầu đau, lưng nặng đau

Độc hoạt 10g
Khương hoạt 10g
Mạn kinh tử 3g
Phng phong 5g
Xuyn khung 2g
Cảo bản 5g
Trch cam thảo 5g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org