Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tiêu Phong Tán (消風散)

Tên Pinyin: Xiāo fēng sǎn
Tên Tiếng Hoa: 消風散

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Tán phong nhiệt, dưỡng huyết, trừ thấp. Trị phong độc ở cơ nhục, da có vết ban đỏ

Khương hoạt 8g
Pḥng phong 8g
Xuyên khung 8g
Nhân sâm 8g
Bạch phục linh 8g
Trích cam thảo 8g
Bạch cương tằm 8g
Thuyền thoái 8g
Hoắc hương diệp 8g
Hậu phác 2g
Kinh giới huệ 2g
Trần b́ 2g

Ghi Chú:
Tán bột mịn, mỗi lần uống 8-10g ḥa với nước sôi.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org