Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Táo Thấp Thang

Chủ Trị:
Trước tư, phong thấp tê, toàn thân ớn lạnh, khớp xương đau nhức ê ẩm, nặng nề, cơ nhục cảm thấy như tê hoặc sưng phù

Khương hoạt 6g
Độc hoạt 6g
Xuyên khung 8g
Pḥng phong 6g
Cam thảo 6g
Thương truật 6g
Bán hạ 4g
Quế chi 6g
Tế tân 6g

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org