Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Phụ Tử Quế Chi Thang

Chủ Trị:
Thống tư, phong thấp lạnh, chỗ đau nhất định, ngày nhẹ đêm nặng, chân tay lạnh, chườm nóng th́ cơn đau giảm

Hắc phụ tử 4g
Quế chi 6g
Xuyên khung 8g
Đương quy 10g
Khương hoạt 6g
Độc hoạt 6g
Trần b́ 6g
Bán hạ 6g
Phục linh 10g
Ngưu tất 8g
Hương phụ 6g
Tần giao 6g
Sinh khương 6g
Cam thảo 6g
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org