Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Đại Tần Giao Thang

Chủ Trị:
Hành tư, phong thấp chạy, khớp xương đau nhức, chỗ đau thay đổi, gân mạch co rút

Khương hoạt 6g
Độc hoạt 6g
Pḥng phong 6g
Uy linh tiên 6g
Tần giao 6g
Thăng ma 6g
Thương truật 6g
Phục linh 8g
Trạch tả 8g
Đương quy 10g

Ghi Chú:
Sắc uống. Khớp xương sưng đỏ, nhức nóng thêm Ư dĩ nhân, Pḥng kỷ, Xích thược

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org