Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tả Quan Tiễn

Tác Giả: Hải Thượng Lăn Ông

Chủ Trị:
Trị tỳ vị hư yếu, ăn không tiêu, đại tiện lỏng, biếng ăn

Nhục quế 8g
Sơn dược 8g
Trạch tả 8g
Trần b́ 4g
Trư linh 8g
Can khương 8g
Bạch biển đậu 8g
Hậu phác 4g
Chích thảo 3g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org