Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Cu Đằng Ẩm

Tc Giả: Lỗ B Tự

Chủ Trị:
Trị trẻ nhỏ khc đm, khc dạ đề

Cu đằng 4g
Bạch thược 4g
Chch thảo 4g
Đương quy 4g
Mộc hương 4g
Phục linh 4g
Phục thần 4g
Xuyn khung 4g

Ghi Ch:
Cu đằng để ring, cho cc vị cn lại vo sắc, khi thuốc gần được, cho cu đằng vo sắc thm 15 pht l được.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org