Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Cam Cúc Thang

Tác Giả: Vương Khẳng Đường

Chủ Trị:
Trị mắt mỏi, cay, mắt có màng

Chích thảo 40g
Cúc hoa 20g
Chi tử nhân 40g
Đại hoàng 20g
Hoàng cầm 40g
Hoàng liên 10g
Kinh giới huệ 40g
Mộc tặc sao 40g
Pḥng phong 40g
Quyết minh tử sao 40g
Thạch cao 40g
Thạch quyết minh 20g
Thanh tương tử 40g
Thăng ma 20g
Tuyền phúc hoa 20g
Xa tiền tử 40g
Xuyên khung 20g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần dùng 12g uống sau bữa ăn

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org