Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ôn Vị Ẩm

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Ôn trung, ḥa vị, trị tỳ vị hư hàn, ăn không tiêu, đầy bụng, nôn mửa, tiêu chảy, biếng ăn, phụ nữ thai động không yên

Nhân sâm 8g
Can khương (sao đen) 6g
Bạch biển đậu (sao) 8g
Bạch truật (sao) 8g
Chích thảo 4g
Đương quy 8g
Trần b́ 4g

Ghi Chú:
Sắc uống lúc đói.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org