Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Quế Phụ Lư Trung Thang Gia Vị

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Hồi dương cố thoát, thổ tả

Nhục quế 6g
Phụ tử 9g
Bạch truật 9g
Bào khương (gừng nướng) 9g
Chích thảo 9g
Đảng sâm 12g
Phục linh 12g
Trần b́ 6g
Sinh khương (gừng tươi) 3 lát
Đại táo 5 quả

Ghi Chú:
Sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org