Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Dưỡng Tâm Thang

Chủ Trị:
Dưỡng tâm, kiện tỳ, an thần, ích trí. Chủ trị lăng trí, lẫn lộn, buồn sầu, hay khóc, trầm tư, nói khó, đi đứng chậm chạp, tinh thần mệt mỏi, hay hồi hộp, sợ hăi, hơi thở ngắn, biếng ăn

Nhân sâm 12g
Mạch môn đông 12g
Toan táo nhân 12g
Đương quy 9g
Thục địa 9g
Sinh địa 9g
Phục thần 9g
Bá tử nhân 6g
Ngũ vị tử 6g
Chích cam thảo 3g

Ghi Chú:
Sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org