Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thống Phong Thang

Chủ Trị:
Thanh nhiệt táo thấp. Trị thống phong (gout) thể thấp nhiệt, toàn thân đau nhức

Xuyên khung 6g
Bạch chỉ 3g
Đào nhân 3g
Hoàng bá 6g
Hồng hoa 2g
Khương hoạt 2g
Long đởm thảo 3g
Nam tinh 12g
Pḥng kỷ 3g
Quế chi 2g
Thần khúc 6g
Thương truật 12g
Uy linh tiên 2g

Ghi Chú:
Sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org