Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tiêu Suyễn Thang

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Sơ can, lư khí, hoạt huyết, hóa ứ, hóa đàm, tán kết. Trị hen suyễn có đàm, hạch vú sưng to.

Bán hạ chế 10g
Chích thảo 10g
Ma hoàng 10g
Ngũ vị tử 10g
Tế tân 10g
Thạch cao sống 24g
Xạ can 10g

Ghi Chú:
Sắc uống. Bán hạ sống có độc, cần phải dùng Bán hạ chế.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org