Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Quyên Tư Thang 2 (蠲痺湯)

Tên Pinyin: Juān B́ Tāng
Tên Tiếng Hoa: 蠲痺湯

Tác Giả: Nghiêm Dụng Ḥa

Chủ Trị:
Trước tư, phong thấp tê, khử thấp, khu phong, tán hàn, hành khí, hoạt huyết. Trị phong thấp đau nhức, dây thần kinh quanh khớp vai viêm.

Khương hoạt 8g
Pḥng phong 8g
Đương quy 8g
Hoàng kỳ 12g
Xích thược 8g
Khương hoàng 4g
Chích thảo 4g
Sinh khương 3 lát
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org