Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Lương Huyết Địa Hoàng Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Thanh nhiệt, táo thấp, dưỡng huyết, lương huyết. Trị phụ nữ thận bị suy yếu, băng huyết.

Cam thảo 4g
Cảo bản 8g
Đương quy 2g
Hồng hoa 4g
Hoàng bá 8g
Hoàng cầm 4g
Hoàng liên 8g
Khương hoạt 4g
Kinh giới 4g
Mạn kinh tử 4g
Pḥng phong 4g
Sài hồ 4g
Sinh địa 20g
Tế tân 4g
Thăng ma 8g
Tri mẫu 8g
Xuyên khung 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org