Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Quyên Tư Thang 1 (蠲痹湯)

Tên Pinyin: Juan Bi Tang
Tên Tiếng Hoa: 蠲痹湯

Tác Giả: Dương Thị Gia Tàng Phương (1178)

Chủ Trị:
Trị phong ôn tương bác, thân thể phiền nặng, cử động khó khăn,khớp tay chân đau nhức, cân mạch vô lực.

Đương quy (tẩm rượu) 10g
Khương hoạt (khứ lô đầu) 10g 
Khương hoàng 10g
Bạch thược dược 10g
Hoàng kỳ (mật chích)10g
Pḥng phong (khứ lô đầu) 10g
Sinh khương 3 lát

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org