Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Độc Hoạt K Sinh Thang (独活寄生湯)

Tên Pinyin: D hu j shēng tāng
Tên Tiếng Hoa: 独活寄生湯

Tc Giả: Tn Tư Mạo

Chủ Trị:
Trước t (phong thấp t), thống t (phong thấp lạnh). Trừ thấp, khu phong, tn hn. Chủ trị cc thấp khớp mạn tnh, cc khớp sưng đau nhưng hết đỏ, hết sốt, dnh khớp, cứng khớp hoặc biến dạng teo cơ, cơ nhục cảm thấy như t hoặc sưng ph

Độc hoạt 9g
Ngưu tất 6g
Phng phong 6g
Đỗ trọng 6g
Tang k sinh 6g
Quế chi 6g
Tế tn 6g
Thục địa 6g
Tần giao 6g
Bạch thược 6g
Đương quy 6g
Cam thảo 6g
Nhn sm 6g
Phục linh 6g
Xuyn khung 6g

Ghi Ch:
Sắc uống. C thể thay Tang k sinh bằng Hong kỳ, Tục đoạn cũng chữa được chứng t thuộc phong hn thấp.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org