Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Lư Âm Tiễn

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Trị chân âm hư tổn, âm hư hỏa vượng, khí huyết hư hàn, có thai bị nôn mửa, sinh xong Tỳ Vị hư hàn.

Bào khương 8g
Chích thảo 12g
Đương quy 28g
Thục địa 40g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org