Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hỏa Uất Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Ngũ tâm phiền nhiệt, vị nhiệt, ăn ít, ngủ ít

Thăng ma 6g
Thược dược 8g
Cát căn 8g
Chích thảo 2g
Sài hồ 6g
Pḥng phong 4g
Thông bạch 2 củ

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org