Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thần thụ vê sinh thang

Tác Giả: Y Tông Kim Giám

Chủ Trị:
Ung nhọt, phát bối ung (ung nhọt to ở lưng), phát sốt

Tạo giác thích 3 đồng
Khương hoạt 3 đồng
Liên kiều 3 đồng
Nhũ hương 1,5 đồng
Kim ngân hoa 3 đồng
Pḥng phong 3 đồng
Bạch chỉ 2 đồng
Quy vĩ 3 đồng
Trầm hương 1 đồng
Thiên hoa phấn 3 đồng
Hồng hoa 3 đồng
Xuyên sơn giáp 3 đồng (sao cho phồng lên)
Đại hoàng 3 đồng (tẩm rượu sao khô)
Thạch quyết minh (Cửu khổng) 3 đồng, nướng chín giă nát.

Ghi Chú:
Sắc với nước giếng hoặc nước mưa càng tốt, ḥa với chút rượu uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org