Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Đại Si Hồ Thang

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ngoại giải thiếu dương, nội tả nhiệt kết. Trị chứng thiếu dương chưa giải, lc nng lc lạnh, buồn nn, phiền uất, bụng ngực đầy tức, to bn, miệng đắng, mạch huyền

Si hồ 12g
Chỉ thực 8g
Hong cầm 8g
Bạch thược 12g
Đại to 4 quả
Bn hạ 8g
Đại hong 10g
Sinh khương 3 lt

Ghi Ch:
Sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org