Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Cam Lộ Tiêu Độc Đan

Chủ Trị:
Thanh hóa thấp nhiệt, giải độc, tuyên thông khí cơ. Trị thấp nhiệt tiềm lưu, thỉnh thoảng sốt nhẹ ra mồ hôi mà nhiệt không giải, tiểu tiện đỏ và xẻn, ngực tức, chân tay ră rời, đại tiện nhăo mà không thông sướng, có triệu chứng bệnh hoàng đản nhẹ, hoặc đau họng, má sưng, rêu lưỡi mỏng trắng hoặc khô nhờn hoặc vàng nhạt

Hoạch thạch 15 lạng
Hoàng cầm 10 lạng
Mộc thông 5 lạng
Xạ can 4 lạng
Bạc hà 4 lạng
Hoắc hương 4 lạng
Nhân trần 11 lạng
Thạch xương bồ 6 lạng
Xuyên bối mẫu 5 lạng
Liên kiều 4 lạng
Bạch khấu nhân 4 lạng

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, mỗi lần dùng 8-12g

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org