Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bảo Ḥa Hoàn

Tác Giả: Chu Đan Khê

Chủ Trị:
Tiêu tích ḥa vị, thanh nhiệt lợi thấp

Sơn tra 24g
Bạch linh 12g
Thần khúc 8g
Liên kiều 4g
Bán hạ 12g
Trần b́ 4g
La bạc tử 4g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày dùng 1-2 lần, mỗi lần 6-12g với nước sắc Mạch nha sao.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org