Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhị Thần Hoàn

Tác Giả: Hứa Thúc Vi

Chủ Trị:
Trị tỳ vị hư hàn, ngũ canh tiết tả, biếng ăn

Nhục đậu khấu 8g
Phá cố chỉ 16g

Ghi Chú:
Nhục đậu khấu nướng chín lấy nhân bỏ vỏ, tán bột với Phá cố chỉ, dùng nước sắc của Đại táo và Sinh khương luyện thành hoàn. Ngày dùng 16 - 10g với nước muối loăng.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org