Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tam Hoàng Tả Tâm Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị Tâm khí không yên định, sinh ra thổ huyết, nục huyết, đàn ông bị ngũ lao, thất thương, tiêu khát, gầy c̣m, đàn bà đới hạ, tay chân lúc lạnh, lúc nóng

Đại hoàng 10g
Hoàng cầm 10g
Hoàng liên 10g

Ghi Chú:
Sắc uống. Đại hoàng để riêng cho vào sau khoảng 10 phút cuối.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org