Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Cam Thảo Can Khương Thang

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thương hn mạch ph, mồ hi tự ra, tiểu tiện lun, tm phiền, hơi ght lạnh, chn co rt.

Cam thảo 8g
Can khương 4g

Ghi Ch:
Sắc uống ấm

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org