Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Dị Công Tán

Tác Giả: Tiền Ất

Chủ Trị:
Kiện tỳ ḥa trung, trị dương hư khí nhược, ăn không tiêu, tiêu chảy, nôn mửa

Nhân sâm 8g
Bạch phục linh 8g
Bạch truật 12g
Chích cam thảo 4g
Trần b́ 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org