Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thăng Dương Tán Hỏa Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Thăng dương khí của tỳ vị, tán uất hỏa ở trung tiêu

Cát căn 10g
Thăng ma 10g
Khương hoạt 10g
Độc hoạt 10g
Nhân sâm 10g
Bạch thược 10g
Sài hồ 16g
Cam thảo 4g
Trích cam thảo 6g
Pḥng phong 5g

Ghi Chú:
Tán bột, uống ngày 10g với nước sắc Sinh khương, Đại táo, uống ấm.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org