Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Long Đởm Tả Can Thang (龙胆泻肝汤)

Tên Pinyin: Long Dan Xie Gan tāng
Tên Tiếng Hoa: 龙胆泻肝汤

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Thanh can đởm kinh thấp nhiệt.

Long đởm thảo ( rượu sao) 12g
Hoàng cầm 8g
Trạch tả 8g
Mộc thông 8g
Đương quy ( rượu sao) 8g
Cam thảo 2g
Chi tử ( rượu sao) 12g
Xa tiền tử 6g
Sài hồ 8g
Sinh địa hoàng 8g

Ghi Chú:
Sắc uống.
* Long đởm thảo có tác dụng thanh can đởm thực hỏa, trừ thấp nhiệt ở hạ tiêu là chủ dược.
* Hoàng cầm, Chi tử hổ trợ thêm tác dụng thanh can đởm thực hỏa.
* Trạch tả, Xa tiền tử, Mộc thông thanh lợi thấp nhiệt.
* Đương quy, Sinh địa hoàng dưỡng âm huyết ḥa can, dụng ư trong phối hợp thuốc trong tả có bổ để cho tả hỏa không có hại cho chân âm.
* Cam thảo điều ḥa các vị thuốc.
* Sài hồ sơ thông can đởm.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org