Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Dưỡng Vinh Tráng Thận Thang

Tác Giả: Phó Thanh Chủ

Chủ Trị:
Sản phụ sau khi sanh bị đau lưng nhức mỏi

Đỗ trọng 8g
Độc hoạt 8g
Đương quy 16g
Pḥng phong 4g
Quế tâm 8g
Tang kư sinh 8g
Tục đoạn 8g
Xuyên khung 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org