Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Quế Chi Phục Linh Hoàn (桂枝茯苓丸)

Tên Pinyin: Gú Zhī Fú Líng Wán
Tên Tiếng Hoa: 桂枝茯苓丸

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành huyết, tán ứ, giảm đau

Quế chi 9g
Bạch Phục linh 9g
Mẫu đơn b́ 9g
Thược dược 9g
Đào nhân 9g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày dùng 10g - 20g

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org