Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hậu Phác Tam Vật Thang (厚朴三物湯)

Tên Pinyin: Ḥu P̣ Sān Wù Tāng
Tên Tiếng Hoa: 厚朴三物湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Bụng hung đầy, ấn vào đau, táo bón

Hậu phác 24g
Đại hoàng 12g
Chỉ thực 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org